‘İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur. ‘

Hadis i Şerif

Hani Biz İbrahim’e Evin (Kabe’nin) yerini belirtip hazırladığımız zaman (şöyle emretmiştik:) “Bana hiçbir şeyi ortak koşma, tavaf edenler, kıyam edenler, rükua ve sücuda varanlar için Evimi tertemiz tut.”

Hacc Suresi 26

“Benim evimle minberim arasında kalan yer, cennet bahçelerinden bir bahçedir

Hadisi Şerif

Kulu Muhammed’i geceleyin, Mescid-i Haram’dan kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için,etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir.Şüphesiz ki her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla gören O’dur.” (İsra, 1)

Hizmet Nimettir.

Âlimlerin bindiği atın ayağından üstümüze sıçrayan çamur, şerefimizdir.

Yavuz sultan selim han hzleri.